Vitaminen

Vitaminen vallen onder de noemer van de micronutriënten. Ze werden ontdekt in het begin van de 20ste eeuw tijdens experimenten op ratten. Wetenschappers die vitaminen ontdekten gaven ze de namen op basis van het alfabet. Later kwam men tot de vaststelling dat een deel van de vitaminen eigenlijk niet voldoen aan de criteria om een vitamine te zijn. Hierdoor kennen we nu geen vitamine P meer maar wel flavonoïde en ook geen vitamine F meer want dat is dan weer vetzuur. 

 

Ook bij de vitamine B werd ontdekt dat deze bestond uit 8 verschillende componenten. Door de jaren heen werden er steeds meer verschillende vitaminen B ontdekt: vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B11 en B12. Deze vitaminen samen kennen we nu als vitamine B-complex. Zoals je ziet missen de vitamines B4, B7, B9 en B10. Die bestonden eerst wel, maar wéér later is ontdekt dat deze stoffen niet voldoen aan de criteria om als vitamine door het leven te gaan. Ze werden dus geschrapt. Wist je trouwens ook dat niet alle vitamines dezelfde naam hebben? Wat wij als vitamine B11 kennen (foliumzuur), kennen ze in Amerika als vitamine B9. 

 

Je vindt ze hier opgesomd:

Vitamine A

Vitamine B